Koncept diagnostiky snímania akustickej emisie

Možnosť diagnostiky únikov z potrubí, trhliny v potrubiach Výukový software AUTOMOTION STUDIO – simulácia hydrostatiky Analýza oleja, meranie viskozity olej.