Priemyselná automatizácia

Základný kurz zameraný na problematiku priemyselných automatizačných systémov s cieľom oboznámiť sa so štruktúrou, vlastnosťami a aplikačnými možnosťami týchto systémov.

Ponúkame 2 typy školení podľa generácie automatizačných systémov Simatic S7:
Automatizančné systémy – Simatic S7 1200/1500 (TIA Portal)
Automatizančné systémy – Simatic S7 300/400 (STEP7 Classic – Simatic Manager)

Priemyselná automatizácia Modul 0

Cieľ školenia

Základný kurz zameraný na problematiku priemyselných automatizačných systémov Simatic S7 s cieľom oboznámiť sa so štruktúrou, vlastnosťami a aplikačnými možnosťami týchto systémov.

Obsah modulu:

  • Prehľad automatizačných prostriedkov a ich hlavné charakteristiky
  • Nástroje vývojového prostredia a ich použitie
  • Základné operácie vo vývojovom prostredí
  • Konfigurácia hardvéru a parametrovanie modulov
  • Typy blokov a štruktúrovanie programu
  • Programovanie parametrizovateľných blokov
  • Správa údajov s využitím dátových blokov
  • Programovanie organizačných blokov
  • Testovacie nástroje pre systémové informácie, diagnostiku a riešenie problémov
  • Dokumentácia a zálohovanie programov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov v PLC technike z oblasti údržby, plánovania a projektovania.

Požiadavky online školenia

Stabilné internetové pripojenie, počítač s inštalovaným vývojovým a simulačným prostredím (podľa zvoleného školenia), mikrofón a reproduktor/sluchátka.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín