Programovanie CNC

Kurz zameraný na prácu s CNC obrábacím strojom.

Programovanie CNC Modul 0

Cieľ školenia

Oboznámiť sa so základnými pojmami, postupmi pri programovaní CNC strojov.

Obsah modulu:

  • Obsluha CNC obrábacieho stroja - zásady bezpečnej práce na CNC obrábacom stroji, vyvolanie a spustenie programu, význačné body stroja a obrobku, súradnicové systémy stroja, výmena nástrojov, zadávanie a modifikácia údajov o nástrojoch a rezných podmienkach, základy údržby CNC obrábacích strojov.
  • Programovanie CNC obrábacích strojov - štruktúra programu (partprogram, veta, slovo, adresa), prípravné G funkcie, pomocné M funkcie, pevné cykly. (hrubovacie cykly, cykly pre rezanie závitov, vŕtacie cykly a pod.)
  • Programy pre výrobu konštrukčných prvkov na súčiastkach na CNC sústruhoch - určenie polotovaru, postupnosti operácií, nástrojov, rezných podmienok, vytvorenie a odladenie programu Programy pre výrobu konštrukčných prvkov na súčiastkach na CNC frézovačkách - určenie polotovaru, postupnosti operácií, nástrojov, rezných podmienok, vytvorenie a odladenie.

Cieľová skupina

Zamestnanci výroby.

Požadované vedomosti

Ovládať základné pojmy z oblasti obrábacích strojov.

Pedagogické metódy

Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia, doplnené príkladmi z praxe.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU.

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín