Koncept Industry 4.0

Kurz zameraný na virtuálne sprevádzkovanie v priemyselnej automatizácii – prostredníctvom digitálneho dvojčaťa.

Koncept Industry 4.0 Modul 0

Cieľ školenia

Absolvent školenia získa základný prehľad o možnostiach a príležitostiach digitalizácie existujúcich výrobných zariadení pri definovaní požiadaviek na ich rekonštrukciu so zámerom zvýšenia produktivity a efektívnosti, respektíve pri definovaní požiadaviek na vlastnosti a funkčnosti nových výrobných zariadení. Okrem zvládnutia digitalizačných technológií je dôraz na získanie schopnosti vnímať ich potenciál podľa vlastných potrieb podniku a využiť ich na inovácie a zlepšenia.

Obsah modulu:

  • Modul 1 - Zlepšenie využitia výrobných kapacít podnikov aplikovaním technológie digitálnych dvojčiat pre procesy výrobných liniek.
  • Modul 2 - Aplikácia automatickej vizuálnej kontroly kvality na minimalizáciu chýb pri sériovej výrobe.
  • Modul 3 - Aplikácia prediktívnej údržby zameranej na základe monitorovania vibrácií strojových zariadení.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov výrobných podnikov s opakovanou (sériovou výrobou) – priemyselných inžinierov, vedúcich výroby, projektových manažérov, vedúcich údržby, špecialistov údržby... – vo všeobecnosti všetkých so záujmom o získanie praktických skúseností v problematike Priemyslu 4.0.

Požadované vedomosti

Základy PLC programovania (TIA Portal) a práce v prostredí MS Excel.

Pedagogické metódy

Výučbové moduly pozostávajú z teoretickej a praktickej časti realizovanej na modelových priemyselných zariadeniach.

Školitelia

Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia z STU

Výstupy

Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia

Doba trvania školenia

3 dni, spolu 24 hodín