KCOV > O nás > Pracoviská > Strojnícka fakulta STU
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

Strojnícka fakulta STU

Strojnícka fakulta STU Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Galéria

Školiace centrum sídli v budove na Mýtnej 36 a jeho jadro tvoria 3 učebne:

Učebňa priemyselnej údržby: slúži na realizovanie teoretickej výučby i praktických tréningov v oblasti preventívnej a korektívnej údržby na dvoch linkách MOM a Ermaflex.

Učebňa priemyselnej automatizácie: slúži na teoretickú výučbu a praktické tréningy v oblasti riadenia výrobných zariadení a liniek, programovania riadiacich automatov, senzoriky a pneumatických systémov.

Učebňa elektrotechniky: svojím vybavením umožňuje štúdium problematiky elektrických pohonov, bezpečnosti elektrických zariadení.

Školiace stredisko zastrešuje moduly:
 • Priemyselná údržba
  • Vykonávanie údržbárskych úkonov presne podža predpísaných pracovných postupov
  • Práca v pracovnej skupine, poznanie nástrojov, ovládanie riadenia práce a metód organizácie oddelenia údržby
  • Výber a vypracovanie stratégie údržby
  • Organizovanie údržby
  • Vedenie údržbárskej jednotky a organizovanie jej práce.
 • Podmienená preventívna údržba
  • Vibračná analýza
  • Analýza oleja
  • Termografická analýza
 • Hydraulika
 • Pneumatika
 • Spúšanie automatizovaných systémov
 • Elektrotechnika
 • Elektrické rozvody a ochrany
 • Konverzia a modulácia elektrickej energie
 • Prevencia proti elektrickým rizikám
 • Toky súčiastok a Automobilové toky
 • Riadenie výroby
 • Kvalita
 • Technické výkresy a funkčné kótovanie
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania