KCOV > O nás > Pracoviská > Stredná priemyselná škola strojnícka
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

Stredná priemyselná škola strojnícka

Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava 1

Galéria

V priestoroch školiaceho centra sú učebne vybavené najnovšou technikou, strojmi a zariadeniami:

Učebňa metrológie a geometrie: slúži na teoretickú analýzu a dekódovanie geometrických špecifikácií na výkresoch, na praktické cvičenia a súradnicové merania súčiastok, stanovenie nepresností merania.

Učebňa automatizačnej techniky: slúži na teoretickú výučbu a praktické cvičenia v oblasti riadenia výrobných zariadení a liniek, programovania riadiacich automatov, senzoriky a pneumatických systémov.

Učebňa pre riadenie výroby: nachádza sa v nej linka na výrobu mydla – SAVONIC a plniaca linka, slúži na získanie praktických zručností pre nastavovanie výrobných liniek a pre odstraňovanie porúch v procese výroby.

Učebňa pre výuku izostatiky: svojim vybavením umožňuje štúdium problematiky izostatiky a s ňou súvisiaceho funkčného kótovania súčiastok ako aj čítanie funkčných výkresov.

Školiace stredisko zastrešuje moduly:
  • Riadenie priemyselných systémov
  • Metrológia
  • Metrológia 3D
  • Spúšťanie automatizovaných systémov
  • Toky súčiastok a Automobilové toky
  • Riadenie výroby
  • Kvalita
  • Technické výkresy a funkčné kótovanie
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania