KCOV > O nás > Pracoviská > Stredná priemyselná škola
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola Komenského 1, 917 31 Trnava

Galéria

V priestoroch školiaceho centra sú 3 špecializované učebne:

Učebňa automatizácie: slúži na získavanie teoretických i praktických zručností z kombinačnej a sekvenčnej logiky so zameraním na pneumatické systémy ako aj programovanie riadiacich automatov na automatizovanej linke.

Učebňa elektrotechniky: slúži na získanie teoretických a praktických zručností v oblasti správneho čítania el. technických výkresov, nácvik správnych zásad zapájania el. rozvádzačov, motorov, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch, používanie el. meracích prístrojov a najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Učebňa je vybavená zariadeniami na praktické tréningy a nácvik selektivity istiacich prvkov a účinky ochrán pred zásahom el. prúdom v el. sieťach.

Učebňa mechanickej údržbu: ponúka praktické cvičenia z obslužnej mechaniky, hydrauliky a pneumatiky a realizácie údržbárskych prác na montážnych celkoch, simulácie na PC, ako aj praktické zapájanie elektrohydraulických obvodov na cvičných paneloch, štúdium a údržbu pneumatických obvodov obslužnej techniky.

Školiace stredisko zastrešuje moduly:
  • Mechanická údržba a Mechanika obslužnej a manipulačnej techniky
  • Základy elektrotechniky
  • Elektroúdržba
  • Elektrické rozvody a ochrany
  • Spúšťanie automatizovaných systémov
  • Pneumatika
  • Hydraulika
  • Počítačovo riadená údržba
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania