KCOV > Ďalšie aktivity > Metrológia, 3D meranie súčiastok
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

Metrológia, 3D meranie súčiastok

Ponúkame:

3D meranie súčiastok, výrobu 3D modelov zo súčiastok(reverzné inžinierstvo), skenovanie súčiastok

Naše laboratórium je vybavené dvomi súradnicovými meracími strojmi DEA a Wenzel, profilomerom Hommel Tester Form 1004/350 a ručným skenerom HandyScan 3D HZ. Laboratórium je klimatizovane a okrem uvedenej techniky sa tu nachádza aj učebňa s 13 počítačmi na ktorých sú nainštalované off-line verzie meracích a vyhodnocovacích softvérov PC-DMIS a Metrosoft . Vybavenie učebne umožňuje získať základné zručnosti off-line programovania súradnicových meracích strojov, následné odladenie programu simuláciou a v konečnom dôsledku aj spracovanie dát získaných meraním.

Súradnicový merací stroj DEA Global Performance 12.22.10

Základná charakteristika:

Merací rozsah (mm): X=1200, Y=2200, Z=1000 Maximálna hmotnosť súčiastky: 2250kg Max. chyba merania: MPEE= ( 2,5+L/333) µm Rozlišovacia schopnosť: 0,039 µm Riadená motorická indexovaná hlavica TesaStar-M Skenovacia sonda Renishaw SP25M Použitý software PC-DMIS CAD++
Súradnicový merací stroj Wenzel LH 87 CNC Premiuim

Základná charakteristika:

Merací rozsah (mm): X=800, Y=1500, Z=700 Maximálna hmotnosť súčiastky: 1000kg Max. chyba merania: MPEE= ( 1,5+L/450) µm Rozlišovacia schopnosť: 0,1 µm Riadená motorická indexovaná hlavica Renishaw PH10M Skenovacia sonda Renishaw SP25M Použitý software METROSOFT CM 3.8
Hommel Tester Form 1004/350

Základná charakteristika:

Merací rozsah zvislej osi: 350 mm Prestavenie vodorovnej osi: 170 mm Maximálny merací priemer: 300mm Priemer rotačného stola 150 mm Maximálna hmotnosť súčiastky 25 kg.
Ručný optický skener – HandyScan 3D HZ

Základná charakteristika:

Hmotnosť : 0,980 kg Rozmery : 160 x 260 x 210 mm Laser Class : 2 Rozlíšenie v osi Z : 0,1 mm Presnosť : 50 µm
Kontakt:
Tel. : 0944 352 699
0917 646 547
Email: jan.kost[at]stuba.sk
Web: www.cttk.sjf.stuba.sk
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania