Ďalšie aktivity

Okrem hlavných aktivít, ktoré predstavujú hlavné školenia, ponúkame aj doplnkové aktivity ako: