KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > zaškolenie a dohľad nad výrobnými pracovníkmi
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

zaškolenie a dohľad nad výrobnými pracovníkmi

Ciele školenia
Ovládať metódy a formy zaškolenia výrobných pracovníkov a zvládnuť úlohu tútora

Účastníci
Všetci účastníci, ktorí majú skúsenosti v oblasti školenia

Predpokladané znalosti
Ovládať základné pojmy začlenenia

Obsah
 • Prijatie a začlenenie nových pracovníkov do tímov
  • Pocity novo nastupujúcich pracovníkov pri nástupe do nového zamestnania
  • Postup prijatia nového pracovníka a jeho začlenenie do pracovného tímu
  • Spôsoby napomáhajúce novému pracovníkovi začleniť sa do pracovného tímu
 • Zaškolenie nových pracovníkov
  • Dôležitosť zaškolenia nových pracovníkov
  • Základné princípy vzdelávania dospelých
  • Vlastné preferencie koordinátora v oblasti vzdelávania
  • Postupnosť krokov pri zaškolovaní
  • Formy a metódy hodnotenia zaškolovaných pracovníkov
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie sprevádzané názornými príkladmi

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
Trvanie 3 dni, teda 24 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania