KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > vedenie pracovných tímov
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

vedenie pracovných tímov

Ciele školenia
Dokázať viesť tím výrobných pracovníkov v zmysle tímovej spolupráce a zodpovednosti s cieľom sústavného zlepšovania

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Ovládať základy komunikácie a medziľudských vzťahov

Obsah
 • Komunikácia a jej význam
  • cieľ a význam sociálnej komunikácie
  • poznať a vedieť prekonávať prekážky pri komunikácii
  • aktívne počúvanie
  • efektívne odovzdávať informácie
 • Vedenie pracovných tímov
  • charakteristika a znaky pracovných tímov
  • tímové role a ich význam
  • formy a metódy rozvoja motivácie v tíme
  • asertívne správanie, asertívne práva a techniky
  • konflikty a ich riešenie – metóda DESC
 • Príprava a vedenie schôdze
  • funkcie schôdzí (pracovných porád)
  • postupy pri príprave chôdzí
  • vedenie schôdzí
  • spracovanie zápisov zo schôdzí
  • spracovanie správy o schôdzi
 • Vedenie rozvojových skupín a používanie metód riešenia problémov
  • význam rozvojových skupín vo výrobných podnikoch
  • zoznámenie s metódou riešenia problémov používanou v PSA
  • nástroje používané pri metóde riešenia problémov (divergentné a kovergentné metódy, pravidlá brainstormingu, kriteriálne hodnotenia a podobne)
  • dokumentácia spracovávaná vedúcim rozvojových skupín
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie sprevádzané názornými príkladmi

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
5 dní, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania