KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > realizácia manuálnych operácií s dôrazom na mechanické upevnenie
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

realizácia manuálnych operácií s dôrazom na mechanické upevnenie

Ciele školenia
Zvládnuť manuálnu mechanickú montáž

Účastníci
Ktokoľvek.

Predpokladané znalosti
Mať praktické cítenie.

Obsah
 • Spájanie rôznych súčiastok (komponentov) pri montáži s dôrazom na skrutkovanie
 • Možné spôsoby spájania súčiastok
 • Úvod do montáže
 • Skrutkový spoj, význam charakteristika,
 • Uťahovací moment
 • Momentové kľúče, typy kľúčov, funkcia
 • Typy skrutiek a matíc a ich využitie
 • Prostriedky na uťahovanie – ručné náradie, akumulátorové, pneumatické a elektronické uťahovačky
 • Zoznámenie sa a práca s akumulátorovými a pneumatickými uťahovačkami
 • samokontrola
 • Praktizovanie ergonómie na pracovisku
 • Význam praktizovania ergonómie pre každého pracovníka Rovnomerné zaťažovanie jednotlivých končatín, zdvíhanie bremien
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie, doplnené o ppt, videá,….
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
10 dní, teda 80 hodí
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania