KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > realizácia manuálnych operácií mechanickej montáže
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

realizácia manuálnych operácií mechanickej montáže

Ciele školenia
Byť schopný realizovať manuálne operácie v spojitosti s mechanickým uchytením a konektiku

Účastníci
Akýkoľvek nekvalifikovaní pracovníci

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Spájanie rôznych súčiastok (komponentov) pri montáži s dôrazom na skrutkovanie
 • Možné spôsoby spájania súčiastok
 • Skrutkový spoj, význam charakteristika,
 • Typy skrutiek a matíc a ich využitie
 • Prostriedky na uťahovanie – ručné náradie, akumulátorové, pneumatické a elektronické uťahovačky
 • Zoznámenie sa a práca s akumulátorovými a pneumatickými uťahovačkami
 • Praktizovanie ergonómie na pracovisku
 • Význam praktizovania ergonómie pre každého pracovníka
 • Rovnomerné zaťažovanie jednotlivých končatín, zdvíhanie bremien
 • Základné remeslá využívané v montážnom závode PSA – prezentácia basikov
 • Prezentácia basikov skrutkovania, zapájania hadíc, vedenia zväzkov, zapájania konektorov, konformity a ukostrenia – ich význam
 • Práca na basikoch
 • Skrutkovania
 • Zapájania hadíc
 • Vedenia zväzkov
 • Zapájania konektorov
 • Konformity – správnosti dielov
 • Ukostrenia
Pedagogické metódy
Teoretické a praktické vyučovanie

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Overenie
Osvedčenie školenia a EFM – Konečné hodnotenie modulu

Organizácia
4 dni, teda 32 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania