KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > realizácia manuálnej elektrickej montáže
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

realizácia manuálnej elektrickej montáže

Ciele školenia
Zvládnuť manuálnu elektrickú montáž

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Ovládať základné pojmy v oblasti elektriky

Obsah
  • Úvod do elektrotechniky
  • Nebezpečenstvá elektrického prúdu
  • Charakteristika spájaných elektrických častí a ich montáž
  • Vývoj konektorov
  • Konštrukcia konektorov, ich zapájanie
  • Pyrotechnika
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie, doplnené o ppt, videá,….
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
2 dni, teda 16 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania