KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > pracovné prostredie vo výrobnom závode
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

pracovné prostredie vo výrobnom závode

Ciele školenia
Byť schopný sa situovať do svojho pracovného prostredia

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
  • Zoznámenie s výrobným závodom
  • Zoznámenie sa so stážistami, s ich predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami, vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry v skupine
  • Zamestnávateľ, kde sa nachádza, počet zamestnancov, význam podniku pre región
  • Organizačná a výrobná štruktúra podniku
  • Produkty ktoré vyrába
  • Prezentácia podniku
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie, doplnené o ppt. Videá,… .

Vyučujúci
Školitelia kvalifikovaní v oblasti medziľudských vzťahov

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
Trvanie školenia jeden deň, teda 8 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania