KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > poskytovanie technickej podpory výrobným pracovníkom
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

poskytovanie technickej podpory výrobným pracovníkom

Ciele školenia
Vedieť poskytnúť technickú podporu výrobným pracovníkom a kontrolovať zoznam manuálnych a automatických nástrojov, ktoré má k dispozícii

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia výučný list v údržbe, alebo jeho ekvivalent

Predpokladané znalosti
Poznať princípy základov údržby

Obsah
  • Stroj a jeho okolie – možné riziká
  • Automatizácia vo veľkovýrobe
  • Celková produktívna údržba (TPM)
  • Pojmy samoúdržba a údržba prvého stupňa
  • Plán dohľadu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie sprevádzané názornými príkladmi

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
2 dni, teda 16 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania