KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > montáž a demontáž
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

montáž a demontáž

Ciele školenia
Byť schopný montovať zostavy automobilu

Účastníci
Úroveň CAP mechaniky

Predpokladané znalosti
Základné znalosti mechaniky, znalosť pracovných postupov

Obsah
  • Zoznámenie s jednotlivými komponentmi, ich názvy a uloženie
  • Ukážka montáže podľa pracovného postupu
  • Nácvik montáže prednej nápravy bez náradia
  • Nácvik montáže prednej nápravy so stanoveným náradím
  • Záverečné ohodnotenie výsledkov dosiahnutých stážistami pri montáži (rešpektovanie pracovných postupov, získané manuálne zručnosti pri práca s náradím, dosiahnutie stanoveného časového limitu.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie a praktické práce

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
2 dni, teda 16 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania