KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > kvalita výrobkov, podiel každého pracovníka na jej dosahovaní
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

kvalita výrobkov, podiel každého pracovníka na jej dosahovaní

Ciele školenia
Byť schopný aplikovať kvalitu na svojom pracovnom poste

Účastníci
Akýkoľvek nekvalifikovaní účastníci

Predpokladané znalosti
Mať prebraný modul C1

Obsah
 • Charakteristika pojmu kvalita
 • Čo je to kvalita
 • Prečo vytvárať kvalitu
 • Dôsledky nekvality výrobkov pre vyrábajúci podnik
 • Prečo pracovať kvalitne
 • Podiel každého pracovníka na požadovanej kvalite
 • Kvalita na pracovnom mieste
 • Samokontrola – jej význam
 • Účasť na postupe „5S“
 • Podávanie zlepšovacích návrhov
 • Práca v rozvojových skupinách
 • Bezpečnosť a právne predpisy automobilu
 • Body „S“
 • Body „R“
 • Body „SR“
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
2 dni, teda 16 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania