KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > kvalita výrobkov
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

kvalita výrobkov

Ciele školenia
Vedieť uplatniť bezpečnostné pravidlá na pracovisku.

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Absolvovaný modul S9

Obsah
 • Charakteristika pojmu kvalita
  • Čo je to kvalita
  • Prečo vytvárať kvalitu
  • Dôsledky nekvality výrobkov pre vyrábajúci podnik
  • Prečo pracovať kvalitne
 • Podiel každého pracovníka na požadovanej kvalite
  • Kvalita na pracovnom mieste
  • Samokontrola – jej význam
  • Účasť na postupe „5S“
  • Podávanie zlepšovacích návrhov
  • Práca v rozvojových skupinách
 • Bezpečnosť a právne predpisy automobilu
  • Body „S“
  • Body „R“
  • Body „SR“
  • Ukazovatele kvality vzhľadu a kvality funkčnosti
  • ANDON prostriedok na zabezpečenie kvality na pracovnom poste – princíp
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie sprevádzané názornými príkladmi

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
Trvanie 5 dní, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania