KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ciele školenia
Vedieť uplatniť bezpečnostné pravidlá na pracovisku.

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Možné riziká vznikajúce pri výrobnom procese
  • Pohyb osôb po výrobných halách, hroziace nebezpečenstvá úrazu
  • Používanie osobných ochranných pomôcok pracovníkmi
  • Činnosť pracovníka pri vzniku požiaru alebo úraze – privolanie a poskytnutie pomoci
  • Povinnosti a úlohy koordinátora pri vzniku úrazu na jeho pracovisku
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie sprevádzané názornými príkladmi

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
Trvanie jeden deň, teda 8 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania