KCOV > Školenia > Riadenie výroby a logistika > riadenie výroby
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

riadenie výroby

modul 0


modul 1

Ciele školenia
Nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné k riadeniu a dohliadanie na výrobné zariadenia.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú technickú maturitu alebo ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovné miesto v oblasti vedenia zariadení.

Predpokladané znalosti
Základy v Automatizácii, Elektrotechnike a Mechanike
Ovládať pojmy kvality

Obsah
 • Fungovanie výrobného systému :
  • Výrobok – postup – výrobný proces
  • Nástroje znázornenia fungovania
 • Výrobné postupy :
  • Základné Schématické znázornenie postupu
  • Pojem výkonnosti.
 • Režimy fungovania :
  • Normálny chod
  • Núdzový postup
  • Dočasné režimy
  • Skúšky a nastavenia
 • Logika vedenia :
  • Režimy chodu a zastavenia
  • Štruktúra systémov riadenia
  • Skutočné správanie systémov
  • Nástroje komunikácie a riadenia
 • Metódy a postupy viazané na režimy riadenia
 • Sledovanie zariadenia : aplikácie postupov údržby
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania