KCOV > Školenia > Riadenie výroby a logistika > logistika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

logistika

modul 0

Ciele školenia
Poznať riadenie tokov v montážnom závode výroby automobilov.

Účastníci
Všetky osoby patriace pod výrobnú prevádzku

Predpokladané znalosti
Poznať pojmy výroby

Obsah
 • Typológia výroby
 • Metódy riadenia výrobného toku
 • Organizácia výrobných prostriedkov
 • Metódy a techniky analýzy obmedzení riadenia
 • Povaha a analýza výrobných tokov
 • Planifikácia a výrobný plán
 • Zosúladenie a sledovanie výroby
 • Toky v montážnom závode
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dni školenia, teda 16 hodín

modul 1

Ciele školenia
Poznať riadenie tokov v montážnom závode automobilového priemyslu.

Účastníci
Výrobný technik
Všetky osoby, ktoré absolvovali modul 0

Predpokladané znalosti
Poznať proces.

Obsah
 • Typológia výroby
 • Metódy riadenia toku výroby
 • Organizácia výrobných prostriedkov
 • Metódy a techniky analýzy obmedzení riadenia.
 • Povaha a analýza výrobného toku
 • Plánovanie a výrobný plán
 • Zosúladenie a sledovanie výroby
 • Toky v montážnom závode
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
4 dni školenia, teda 32 hodín

modul 2

Ciele školenia
Poznať riadenie konštitučného toku v montážnom závode.

Účastníci
Výrobný technik
Všetky osoby, ktoré absolvovali modul 0

Predpokladané znalosti
Vlastniť pojmy procesu

Obsah
 • Rozsah konštitučného toku
 • Logistické princípy konštitučného toku
 • Organizácia konštitučných tokov
 • Systémy objednávok
 • Druhy toku
 • Vzťahy s dodávateľmi
 • Príklady
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia

Organizácia
4 dni školenia, teda 32 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania