KCOV > Školenia > Mechanika > montáž / demontáž
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

montáž / demontáž

modul 0

Ciele školenia
Poznať základné pravidlá použitia montáže a demontáže.

Účastníci
Všetci účastníci

Predpokladané znalosti
Základné poznatky v mechanike a čítanie výkresov.

Obsah
 • Činnosti týkajúce sa montáže / demontáže
 • Kvalifikácie pridružené k technológiám
 • Oboznámenei sa s bezpečnosťou
 • Organizácia, správy o zásahu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia

Organizácia
1 deň, teda 8 hodín školenia

modul 1

Ciele školenia
Pripraviť a uskutočniť demontáž, potom montáž jedného mechanického podcelku.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú výučný list v oblasti všeobecnej mechaniky, alebo ekvivalentnú úroveň.
Všetky osoby zastávajúce pozíciu mechanika údržbára prvej úrovne.

Predpokladané znalosti
Vedieť čítať základné technické nákresy a uskutočňovať základné mechanické činnosti

Obsah
 • Bezpečnosť
  • Ochrana osôb v použití.
 • Technológia
  • Nástroje, ich použitie.
  • Usporiadanie pracoviska.
  • Mechanické, pneumatické, hydraulické, elektrické technológie.
 • Organizácia vyučovania
  • Prúdenia informácií
  • Príprava práce
  • Pomocné súbory pri zásahoch
 • Korektívna údržba
  • Uplatniť rozvinutie operácie
 • Preventívna systematická údržba
  • Uplatniť rozvinutie operácie
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia

Organizácia
Trvanie 5 dní, teda 40 hodín

modul 2

Ciele školenia
Pripraviť a uskutočniť demontáž, potom montáž mechanického podcelku.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú výučný list v oblasti všeobecnej mechaniky alebo ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovisko údržbára prvej úrovne

Predpokladané znalosti
Absolvoval « Modul 1 montáž / demontáž »
Poznať mechanické, elektrické a pneumatické technológie
Ovládať postupy montáže a demontáže

Obsah
 • Organizácia zásahov
  • Prúdenie informácií
  • Príprava práce
  • Pomocné súbory prizásahu
  • Štylizácia pomocných súborov pri zásahu
 • Korektívna údržba
  • Určiť náplň zásahov
  • Vypracovať rozvinutie operácie
  • Uplatniť rozvinutie operácie
 • Preventívna systematická údržba
  • Určiť náplň zásahov
  • Vypracovať rozvinutie operácie
  • Uplatniť rozvinutie operácie
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia

Organizácia
Trvanie 5 dní, teda 40 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania