KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > metrológia
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

metrológia

modul 0

Ciele školenia
Connaître le principe de fonctionnement d’une machine a mesurer tridimensionnelle a déplacement manuel.

Účastníci
Tout public concerné par les spécifications de produits, la surveillance de production et la résolution de défauts.

Predpokladané znalosti
Connaissances de base sur la lecture de plan et la cotation

Obsah
 • Principe du mesurage 3D
 • Domaine d’application
 • Limites d’emploi
 • Correspondance entre spécifications du plan et mesurage
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Validation
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organisation
1 deň, teda 8 hodín školenia

modul 1

Ciele školenia
Získať nevyhnutné skúsenosti pre použitie trojrozmerného meracieho prístroja s manuálnym posúvaním.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú maturitnú odbornú skúšku v oblasti strojárstva alebo rovnekej úrovne.
Kontrolní technici v oblasti metrológie

Predpokladané znalosti
Ovláda kótovanie GPS a technické kreslenie

Obsah
 • Trojrozmerné a geometrické špecifikácie
 • Postup merania
 • Použitie trojrozmerného meracieho prístroja
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Trvanie 3 dní, teda 24 hodín

modul 2

Ciele školenia
Dekódovať špecifikácie vzťahujúce sa na geometriu výrobkov, vypracovať stratégiu merania a používať manuálne zariadenie trojrozmerného merania.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technicú maturitu v oblasti mechanického strojárstva alebo ekvivalent
Všetky osoby, ktoré absolvovali modul 1 alebo ovládajú MMT

Predpokladané znalosti
Ovládať kótovanie GPS a technický nákres

Obsah
 • Základné pojmy technického nákresu
 • Kótovanie, toleranice a lícovanie
 • Dimenzné/ rozmerové alebo geometrické špecifikácie
 • Pracovný postup merania
 • Použitie trojrozmerného meradla
 • Neistota v meraní
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
24 hodín teda 3 dni školenia

modul 3

Ciele školenia
Vypracovať kontrolný postup.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technicú maturitu v oblasti mechanického strojárstva alebo ekvivalent
Technik metrológie

Predpokladané znalosti
Ovládať kótovanie GPS a použitie trojrozmerného meradla

Obsah
 • Definícia označenia súčiastok
 • Dimenzné/ rozmerové alebo geometrické špecifikácie
 • Pracovný postup merania
 • Použitie pracovného postupu na trojrozmernom meradle
 • Neistota v meraní
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Účastníci
Technickí kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
16 hodín teda 2 dni školenia
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania