KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > izostatika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

izostatika

modul 0

Ciele školenia
Rozoznať na súčiastke body umiestnenia.

Účastníci
Agent výroby v dielni montáže

Predpokladané znalosti
Základná slovná zásoba mechaniky
Všeobecné znalosti problematiky montáže

Obsah
 • Dôležitosť uloženia v montáži
 • Základné pravidlá v izostatizme
 • Izostatizmus pilotami
 • Izostatizmus podperami
 • Izostatizmus podperami a pilotami
 • Spíjanie : zvar, šrób – skrutka, klipy a svorky
 • Cvičenie na reálnych súčiastkach : naučiť sa rozoznávať body umiestnenia.
Pedagogické metódy
Vyučovanie založené na praktických príkladoch s doplnením prednášok o základných pojmoch.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dni školenia, teda 16 hodín

modul 1

Ciele školenia
Byť schopný definovať uvedenie do izostatickej polohy na základe funkčného nákresu.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technickú maturity v oblasti mechanického strojárstva alebo ekvivalentnej úrovne
Technici kvality alebo výroby

Predpokladané znalosti
Základné pojmy technického nákresu

Obsah
 • Konštatovanie.
 • Referenciál automobilu
 • Problematika.
 • Definícia izostatizmu.
 • Oblasti využitia.
 • Princípy.
 • Pravidlá, ktoré treba doržiavať.
 • Izostatizmus a ohybnosť plechov v automobile.
 • Hyperstatizmus.
 • Určenie izostatizmu : postup použitia.
 • Vplyv spojení na izostatizmus, základné pravidlá.
 • Všeobecný postup uplatnenia izostatizmu .
 • Cvičenia a štúdia na konkrétne prípady.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Účastníci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
3 dni školenai, teda 24 hodín.

modul 2

Ciele školenia
Byť schopný definovať uvedenie do izostatickej polohy na základe funkčného nákresu.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technickú maturity v oblasti mechanického strojárstva alebo ekvivalentnej úrovne
Technik metód

Predpokladané znalosti
Základné pojmy technického nákresu

Ovládať čítanie nákresov
Obsah
 • Konštatovanie.
 • Princípy.
 • Pravidlá, ktoré treba dodrživať.
 • Určenie izostatizmu : postup použitia.
 • Výber uvedenia do určitej polohy podľa jednotlivých obmedzení
 • Cvičenia a štúdia na kokrétne prípady.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
1 deň školenia, teda 8 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania