KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > čítanie výkresov
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

čítanie výkresov

modul 0

Ciele školenia
Byť schopný dekódovať informácie na definičnom výkrese.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia výučný list v oblasti mechaniky alebo jeho ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby, zastávajúce pracovné miesto robotníka v oblasti mechaniky

Predpokladané znalosti
Ovládať technickú slovnú zásobu

Obsah
 • Popisové pole ( rozpiska ).
 • Pohľady : pochopiť tvar súčiastok
 • Kótovanie : identifikovať kótovania definujúce súčiastku a jej umiestnenie ,
 • Materiály
Poznámka : štúdia nákresu 2D je vo vzťahu s predmetom a jeho pridruženým modelom CAO 3D

Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Jeden deň školenia, teda 8 hodín

modul 1

Ciele školenia
Ovládať čítanie výkresu : zobrazenie 2D a pridružené informácie.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia výučný list v oblasti mechaniky alebo jeho ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby, zastávajúce pracovné miesto špecializovaného robotníka v oblasti mechaniky

Predpokladané znalosti
Mať za sebou školenie « Čítanie plánu Modul 0 » alebo byť na jeho úrovni

Obsah
 • Pravidlá zobrazovania výkresov
 • Normalizované čiary
 • Pohľady
 • Ortografické zobrazenie
 • Prierezy a rezy
 • Zápis kótovania
 • Zobrazovanie spájacích, vodiacich a prevodových prvkov
 • Cvičenia zobrazovania izolovaných prvkov
 • Cvičenia extrakcie spájacieho prvku
 • Štúdia priemyselných výkresov
Poznámka : štúdia nákresu 2D je vo vzťahu s predmetom a jeho pridruženým modelom CAO 3D

Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní technickí školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania