KCOV > Školenia > Hydraulické a pneumatické systémy > pneumatika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

pneumatika

modul 1

Cieľ školenia
Osvojiť si základy korektívnej údržby (zásahy, nastavenia a opravy) bežných pneumatických systémov

Cieľová skupina
Technici údržby mechanických zariadení.

Požadované vedomosti
Ovládať základné pojmy z oblasti pneumatiky.

Obsah
 • Prvky zariadenia
  • Hydraulické valce, čerpadlá, akumulátory, hadice, rozdeľovače, atď…..
 • Nastavenia
  • Bezpečnosť
  • Regulačné postupy
 • Diagnostika
  • Bezpečnosť
  • Zistenie príčiny porúch a uvedenie do prevádzkového stavu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi z praxe: ppt, video, zadania a praktické cvičenia

Školitelia
Diplomovaní a kvalifikonaní školitelia

Výstupy
Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia

Doba trvania školenia
Najviac 10 dní, spolu 80 hodín
Dĺžka školenia závisí od vedomostnej úrovne účastníka kurzu

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania