KCOV > Školenia > Elektotechnika > elektrické oprávnenie
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

elektrické oprávnenie

poverený pracovník §20

Ciele školenia
Byť schopný v rámci bezpečnosti vykonávať úkony neelktrického charakteru.

Účastníci školenia
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Všeobecné informácie o výrobe a rozvode elektrickej energie.
 • Prezentácia a anlaýza úrazu.
 • Nebezpečenstvá elektriky.
 • Správanie sa v prípade úrazu.
 • Individuálna kontrola vedomostí.
 • Použitia v praxi :Uvedenie do situácie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Trvanie 2 dni, teda 16 hodín

elektrotechnik §21

Ciele školenia
Byť schopný v rámci bezpečnosti vykonávať úkony na zariadeniach nízkeho napätia s dodržaním predpisov.

Účastníci
Elektrotechnici na maturitnej úrovni alebo s výučným listom.

Predpokladané znalosti
Absolvovaný « modul 1 v Elektrotechnike » alebo mať rovnocennú úroveň.

Obsah
 • Popis elektrického okolia.
 • Prezentácia a anlaýza úrazu.
 • Nebezpečenstvo elektriky.
 • Správanie sa v prípade úrazu.
 • Zodpovednosti jednotlivcov.
 • Oprávnenia personálu.
 • Individuálna kontrola vedomostí.
 • Použitia v praxi : Uvedenie do situácie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce

Účastníci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Potvrdenie absolvovania školenia.

Organizácia
Trvanie 3 dni, teda 24 hodín

samostatný elektrotechnik (§22)

Ciele školenia
Byť schonpý v rámci bezpečnosti vykonávať úkony na elektrických zariadeniach a prístrojoch nízkeho napätia s dodržaním predpisov.
Môže riadiť práce vyškolených osôb neobmedzeného počtu, ako aj dvoch elektrotechnikov

Účastníci
Elektrotechnici na maturitnej úrovni

Predpokladané znalosti
Absolvovaný « Modul 2 Elektrotechniky» ,alebo mať rovnocennú úroveň

Obsah
 • Popis elektrického prostredia.
 • Prezentácia a anlaýza úrazu.
 • Nebezpečenstvo elektriky.
 • Správanie sa v prípade úrazu.
 • Zodpovednosti jednotlivcov.
 • Oprávnenia personálu.
 • Individuálna kontrola vedomostí.
 • Použitia v praxi : Uvedenie do situácie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Trvanie 4 dni, teda 32 hodín

elektrotechnik poverený pracovník (§23)

Ciele školenia
Byť schopný v rámci bezpečnosti vykonávať úkony na elektrických zariadeniach a prístrojoch nízkeho napätia s dodržaním predpisov.
Elektrotechnik poverený prácami môže riadiť vyškolených ľudí, elektrotechnikov ako aj samostatných elektrikárov bez obmedzenia ich počtu.

Účastníci
Elektrotechnici na pomaturitnej úrovni

Predpokladané znalosti
Absolvovaný « Modul 2 Elektrotechniky » alebo mať rovnocennú úroveň

Obsah
 • Popis elektrického prostredia.
 • Prezentácia a anlaýza úrazu.
 • Nebezpečenstvo elektriky.
 • Správanie sa v prípade úrazu.
 • Vedieť riadiť pracovný tím.
 • Zodpovednosti jednotlivcov.
 • Oprávnenia personálu.
 • Individuálna kontrola vedomostí.
 • Použitia v praxi : Uvedenie do situácie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce.

Vyučujúci
valifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o jeho ukončení školenia.

Organizácia
Trvanie 5 dni, teda 40 hodín

elektrotechnik špecialista (§24)

Ciele školenia
Byť schopný v rámci bezpečnosti vykonávať úkony na elektrických zariadeniach a prístrojoch nízkeho napätia s dodržaním predpisov.
Je schopný uskutočniť overenia a skúšky špecifických elektrických zariadení.
Môže vykonávať a riadiť úplne samostatne prácu na špecifickom technickom zariadení a uskutočňuje všetky činnosti v rámci svojho oprávnenia.

Účastníci
Elektrotechnici na pomaturitnej úrovni

Predpokladané znalosti
Absolvovaný « Modul 2 Elektrotechniky » alebo mať rovnocennú úroveň

Obsah
 • Popis elektrického prostredia.
 • Prezentácia a anlaýza úrazu.
 • Nebezpečenstvo elektriky.
 • Správanie sa v prípade úrazu.
 • Vedieť riadiť pracovný tím.
 • Zodpovednosti jednotlivcov.
 • Oprávnenia personálu.
 • Individuálna kontrola vedomostí.
 • Použitia v praxi : Uvedenie do situácie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Trvanie 5 dni, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania