KCOV > Školenia > Automatizované systémy a robotika > robotika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

robotika

modul 0

Ciele školenia
Ovládať princípy fungovania a použitie robotizovaného systému.

Účastníci
Všetci účastníci

Predpokladané znalosti
Mať základné poznatky pojmov automatizácie a výroby

Obsah
 • Princíp fungovania robota
 • Oblasť použitia
 • Technologické vlastnosti
 • Priemyselné príklady
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
1 deň, teda 8 hodín školenia

modul 1

Ciele školenia
Získať vedomosti a zručnosti potrebné na používanie robotizovaného systému.

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technický výučný list alebo ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby zastávajúce pracovné miesto v oblasti automatizácie

Predpokladané znalosti
Mať základné znalosti z automatizácie
Ovládať základné princípy pohybov v oblasti mechaniky

Obsah
 • Definícia, štruktúra a prostredie robota
 • Popis robotizácie v PSA
 • Pilotáž robota : prístup, vzájomné pôsobenie Človek - Robot
 • Použitie :
  • Lisovňa
  • Zvarovňa
  • Lakovňa
  • Údržba
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín

modul 2

Ciele školenia
Acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires a la fiabilisation et a l’optimisation d’un systeme robotisé

Účastníci
Všetky osoby vlastniace technickú maturitu alebo ekvivalentnú úroveň
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovné miesto údržbára alebo technika v oblasti robotiky

Predpokladané znalosti
Poznať základné princípy používané v oblastiach automatizácie, elektrotechniky a všeobecnej mechaniky.
Vedieť riadiť pilota.

Obsah
 • Definícia, štruktúra a prostredie robota.
 • Zvýšenie spoľahlivosti robotizovaného systému : analýza, ktorú treba vykonať, zlepšovanie
 • Optimalizácia robotizovaného systému : aplikačný vzťah – proces, akčný plán
 • Bezpečnosť robotov
 • Aplikácia :
  • Lisovňa
  • Zvarovňa
  • Lakovňa
  • Údržba
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania