KCOV > Školenia > Údržba > priemyselná údržba
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

priemyselná údržba

modul 0

Ciele školenia
V určitých situáciách údržby uskutočni
 • údržbu s dodržaním predom určených postupov
 • vstúpi do pracovného tímu údržbárov, študovaním nástrojov, riadenia, organizačných metód servisu.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú maturitné vzdelanie v strojníckej a elektrickej oblasti
Všetky osoby, ktoré vykonávajú údržbu prvej úrovne.

Predpokladané znalosti
Ma základné znalosti v mechanike a elektrike.

Obsah
 • Funkcie údržby
  • Politika a ciele údržby
  • Rôzne druhy údržby
  • Úroveň a stupeň údržby
  • Funkcie údržby (štúdia, príprava, objednávky, uskutočnenie, riadenie).
 • Preventívna údržba prvej úrovne
  • Vykona kontrolné operácie
  • Mazanie, mazanie olejom
  • Udržiava náradie v dobrom stave
  • Dodržiava postup pri zmene výroby
  • Da správu o svojom zásahu
 • Korektívna údržba
  • Dodržiava postup pri spustení zásahu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.
Praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dni, teda 16 hodín školenia

modul 1

Ciele školenia
V presných situáciách údržby :
 • Uskutočni činnosti údržby sledovaním vopred stanovených postupov.
 • Zapoji skupinu údržby študovaním nástrojov, riadenia, organizačných métód oddelenia.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré absolvovali školenie z mechaniky a elektrotechniky
Všetky osoby zastávajúce miesto údržbára prvej úrovne

Predpokladané znalosti
Ma základy s mechaniky a elektrotechniky

Obsah
 • Funkcia údržby
  • Politika a ciele údržby
  • Rôzne druhy údržby
  • Úroveň a stupeň údržby
  • Funkcie údržby (štúdia, príprava, nariadenie, uskutočnenie, riadenie).
 • Náklady na údržbu
  • Náklady spojené s údržbou (náklady údržby, náklady pri nefunkčnosti, náklady pri zlyhaní)
  • Investovanie v údržbe
  • Rozpočet údržby
  • Ekonomické ukazovatele
 • Zlyhania a poruchy
  • Analýza zlyhania, poruchy (metódy a nástroje analýzy ) : proces 5M, diagram ISHIKAWA, strom zlyhaní, strom príčin, AMDEC …
 • Korektívna údržba
  • Vykona jednotlivé úkony
  • Dodržiava racionálne zorganizovanie servisu údržby.
 • Preventívna systematická údržba
  • Vykonáva jednotlivé úkony
  • Mazanie, olejovanie
  • Náhrada : demontáž, montáž
  • Poda správu o zásahu
 • Preventívna podmienená údržba
  • Vykonáva jednotlivé úkony (analýza oleja, termografia, vybračná analýza )
  • Poda správu o zásahu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.
Praktické práce

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o jeho ukončení.

Organizácia
Trvanie 5 dní, teda 40 hodín

modul 2

Ciele školenia
Pre presné situácie údržby :
 • Vybra a vypracova politiku údržby.
 • Organizova údržbu.
 • Riadi tím údržby pri organizovaní práce personálu.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú maturitné vzdelanie v strojníckej a elektrickej oblasti.
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovné miesto technikov údržbárov prvej úrovne.

Predpokladané znalosti
Úspešné ukončenie Ť Modulu 1 priemyselnej údržby ť
Ma dobré znalosti v oblastiach elektrických, mechanických a pneumatických technológií.

Obsah
 • Funkcie údržby
  • Politika a ciele údržby
  • Stratégie údržby a kritériá výberu
 • Spožahlivos
  • Ukazovatele spožahlivosti : počet porúch, priemerná úroveň porúch,
  • MTBF, funkcia spožahlivosti R(t)
 • Schopnos žahkej údržby
  • Čas údržby viazaný na schopnos žahkej údržby
  • Ukazovatele žahkej udržatežnosti
 • Disponibilita
  • Čas a stavy viazané k disponibilite materiálu
  • Ukazovatele disponibility
 • Korektívna údržba
  • Organizova údržbu
  • Urči obsah zásahov
  • Vypracova odvíjanie sa operácie
 • Preventívna systematická údržba
  • Organizova údržbu
  • Urči obsah zásahov
  • Stanovi pravidelnos
  • Vypracova odvíjanie sa operácie
  • Urobi optimálne fungovanie spožahlivým
 • Preventívna podmienená údržba
  • Organizova údržbu
  • Urči obsah zásahov
  • Stanovi pravidelnos
  • Vypracova odvíjanie sa operácie
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt, videá, aplikačné cvičenia
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania