KCOV > Školenia > Údržba > metodológia údržby
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

metodológia údržby

modul 0

Ciele školenia
Pozna základné prvky mechaniky údržby.

Účastníci
Všetci účastníci

Predpokladané znalosti
Základné poznatky v mechanike a čítania plánov.

Obsah
 • Základné upevňovacie a poháňacie prvky
 • Zariadenia mazania a mazania olejom
 • Ložiská a lineárne vedenia
 • Časti silového prevodu
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
1 deň, teda 8 hodín školenia

modul 1

Ciele školenia
Pozna technické odporúčania pre montហa demontហčasti údržby.

Účastníci
Údržbár, mechanik
Vlastni výučný list v špecializácii údržby alebo ekvivalentnej úrovne

Predpokladané znalosti
Základné poznatky v mechanike
Vedie číta technický nákres a funkčnú schému nejakého mechanizmu.

Obsah
 • Spájacie prvky : skrutky, úchytky, kliny, elastické krúžky
 • Mazanie a olejovanie
 • Údržba ložísk
 • Montហa demontហmechanických systémov
 • Praktické práce
Pedagogické metódy
Vyučovanie hlavne praktické.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín

modul 2

Ciele školenia
Pozna technické riešenia mechaniky údržby. Urči vlastnosti mechanického systému vedenia alebo prevodu.

Účastníci
Údržbár, mechanik
Vlastni maturitu v oblasti údržby alebo ekvivalentnej úrovne.

Predpokladané znalosti
Všeobecné znalosti komponentov a mechanických systémov.
Vedie číta technický nákres a funkčnú schému nejakého mechanizmu.

Obsah
 • Mechanické spojenia
 • Rotačné vedenie : ložiská
 • Prenos sily : radiálne a axiálne hriadele
 • Meniče rýchlosti
 • Zmena pohybu
 • Praktické cvičenia
Pedagogické metódy
Vyučovanie hlavne praktické.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia , teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania