KCOV > Školenia > Údržba > metóda analýzy porúch
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

metóda analýzy porúch

modul 0

Ciele školenia
Na základe prípadových štúdií:
 • Vedieť metodicky a systematicky analyzovať poruchy
 • Vedieť používať grafické nástroje na zobrazenie javov a udalostí a klásť také otázky, ktoré nás dovedú k určeniu pravdepodobnej prvotnej príčiny disfunkčnosti alebo zisteného stavu
 • Vnímať poruchu « pozitívne » s cieľom zistenia jej prvotnej príčiny
 • Podieľať sa na zvyšovaní kvality
Cieľová skupina
Vedúci zariadení, technici údržby alebo vedúci pracovných skupín

Základné vedomosti
Bez požiadavky

Obsah
 • Základné koncepty
 • Čo je porucha
 • Postup analyzovania poruchy
 • Čo predchádzalo poruche
 • Priame a nepriame overovanie
 • Časové a priestorové rozdielnosti
 • « Pasce » pri odstraňovaní poruchy
 • Pojem bezporuchovej konfigurácie
 • Prerušované a opakované poruchy
 • Porucha a jej grafické zobrazenie
 • Pojem spoľahlivosti
Pedagogické metódy
Prípadové štúdie a praktické cvičenia

Školitelia
Diplomovaní a kvalifikovaní technici

Výstupy
Záverečné hodnotenie a potvrdenie o absolvovaní školenia

Doba trvania
4 dni - 32 hodín

modul 1

Ciele školenia
Na základe jednoduchých, reálnych situácií :
 • Pomôcť pri vyhľadávaní skutočnej príčiny závady.
 • Umožniť zvýšenie spoľahlivosti zariadenia.
Účastníci
Všetky osoby, ktoré majú základné technické znalosti.

Predpokladané znalosti
Žiadne.

Obsah
 • KONCEPT
  • Identifikovanie poruchy.
   • Prípadová štúdia č. 1 : Riad
   • Prípadová štúdia č. 2 : Auto.
   • Prípadová štúdia č. 3 : Smaltovacia pec.
   • Prípadová štúdia č. 4 : Brúska.
  • Analýza za tepla
   • Prípadová štúdia : Lakovacia kabína.
 • ANALÝZA PORUCHY
  • Príčinový reťazec.
   • Prípadová štúdia č.1 : Citroen 2 koní.
   • Prípadová štúdia č.2 : Porche.
   • Prípadová štúdia č.3 : Traktor.
  • Graf porúch.
   • Diagram G1.
   • Diagram G2.
  • Ciele analýzy.
 • ZVÝŠENIE SPOĽAHLIVOSTI
  • Prípadová štúdia.
   • Zdvižná stanica.
   • Uheľná pec.
   • Sťahovák.
  • Cieľ zvýšenia spoľahlivosti.
 • ANALÝZA RIZÍK
  • Príčinový reťazec.
   • Prípadová šťúdia : Zváracie kliešte.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
4 dní školenia, ted 40 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania