KCOV > Školenia > Údržba > elektro údržba
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

elektro údržba

Ciele školenia
Na začiatku školenia budú účastníci schopní spraviť diagnostiku a vykonať merania na elektrickej kabeláži.

Účastníci
Pracovníci údržby, špecializovaní v elektrike

Predpokladané znalosti
Všetci účastníci, ktorí majú znalosti základných pojmov elektriky
Všetky osoby, ktoré vlastnia technický výučný list
Technik Údržbár neelektrikár

Obsah
 • Modul 1 : Analýza a čítanie elektrických schém
  • Zopakovať normalizáciu elektrických znakov
  • Identifikovať funkciu jedného prvku alebo zostave prvkov na elektrickej schéme.
 • Modul 2 : Uskutočniť elektrickú kabeláž
  • Vypracovať elektrickú schému
  • Vybrať prvky na vytvorenie kabeláže
  • Uskutočniť elektrickú kabeláž podľa všeobecných odborných pravidiel
 • Modul 3 : Odstraňovanie porúch v elektrike
  • Pripomenutie bezpečnostných pravidiel pri zásahoch v údržbe elektriky
  • Použitie náradia elektrických meraní
  • Logika vyhľadávania elektrických porúch
  • Organizácia jedného zásahu
Pedagogické metódy
Vstupný test stážistu aby bolo možné vypracovať postup školenia.
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.
Praktické práce na komplexné technické systémy.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
Podľa vstupnej úrovne stážistu

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania