jazykový kurz technika

Aktuálna ponuka pre absolventov SJF a odborníkov z praxe

Prípravný kurz na certifikát technickej angličtiny.

Forma kurzu: kombinovaná- prezenčne a online

Náplň kurzu:

1. deň: úvodná inštruktáž (prezenčne 2 x 90 min) a workshop na  technické témy podľa vlastného výberu ako aj z oblasti projektového manažérstva, energetiky, životného prostredia a ďalších (prezenčne 2 x 90 min) 

2.- 4. deň: online mentoring  (1x 30 min. videohovor podľa individuálnych časových možností klienta)

5. deň: spätná väzba a záverečné jaz. osvedčenie 

V cene kurzu: zaraďovací test z anglického jazyka, študijné materiály