KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > základy automobilovej techniky
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

základy automobilovej techniky

Ciele školenia
Vedieť identifikovať a vysvetliť funkciu jednotlivých podskupín automobilu

Účastníci
Osoby, ktoré vlastnia výučný list zo všeobecnej mechaniky, alebo rovnocennej úrovne

Predpokladané znalosti
Štvortaktné spaľovacie motory

Obsah
 • Štovrtaktné spaľovacie motory
  • Základné časti motora
  • Motory benzínové a naftové
  • Funkcia a činnosť motora, charakteristické veličiny
  • Okruh mazania, chladenia, dodávky paliva
  • Znečisťovanie ovzdušia, európske normy
  • Porovnanie emisií rôznych druhov motorov
  • Znižovanie emisií vo výfukových plynoch
 • Prevody
  • Spojka, funkcia, princíp činnosti
  • Prevodovka, funkcia, princíp činnosti mechanická so synchronizáciou, robotizovaná a automatická prevodovka
  • Diferenciál, funkcia, princíp činnosti
  • Hnacia poloos
 • Podvozok automobilu
  • Vypruženie
  • Nápravy
  • Riadenie, princíp činnosti, posilovače riadenia
  • Okruh brzdenia, princíp činnosti
  • Prvky aktívnej bezpečnosti, ESP, ABS, ASR, REF, CDS, AFU
 • Karoséria
  • Výrobný proces automobilu
  • Konštrukčné prvky karosérie vozidla
  • Prvky pasívnej bezpečnosti (deformačné zóny, airbagy, pyrotechnické pásy)
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie, doplnené o ppt, videá,….
Praktické práce

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
5 dní, teda 40 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania