KCOV > Školenia > Základné zručnosti a BOZP > pracovné prostredie vo výrobnom závode a BOZP
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

pracovné prostredie vo výrobnom závode a BOZP

Ciele školenia
Byť schopný situovať sa do svojho pracovného prostredia

Účastníci
Akýkoľvek nekvalifikovaní účastníci

Predpokladané znalosti
Už mali zamestnanie s manuálnymi činnosťami

Obsah
  • Zoznámenie s výrobným závodom
  • Zoznámenie sa so stážistami, s ich predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami, vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry v skupine zamestnávateľ, kde sa nachádza, počet zamestnancov, význam podniku pre región
  • Produkty ktoré vyrába
  • Prezentácia podniku
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Možné riziká vznikajúce pri výrobnom procese
  • Pohyb osôb po výrobných halách, hroziace nebezpečenstvá úrazu
  • Používanie osobných ochranných pomôcok pracovníkmi
  • Správanie sa pracovníka pri vzniku požiaru alebo úraze – privolanie a poskytnutie pomoci
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt. video, aplikačné cvičenia

Vyučujúci
Kvalifikovaní školitelia v oblasti ľudských vzťahov bezpečnosti v práci

Overenie
Hodnotenie ukončenia školenia a osvedčenie

Organizácia
Jeden deň, teda 8 hodín

 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania