KCOV > Školenia > Mechanika > koncepcia podporovaná počítačom
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

koncepcia podporovaná počítačom

modul 0

Ciele školenia
Ovládať základné funkčnosti grafického programu 3D – trojrozmerného zobrazovania.

Účastníci
Údržbár mechanik alebo elektrikár
Vlastniť výučný list v oblasti údržby alebo rovnakej úrovne.

Predpokladané znalosti
Poznať základnú slovnú zásobu v oblasti mechaniky

Obsah
  • Narábanie so súbormi : otvoriť súbor a konfigurovať tlač
  • Režim vizualizácie
  • Pohľady znázornenia
  • Použitie náradia : merať, vlastnosti
  • Uložiť obrázok
Pedagogické metódy
Praktické vyučovanie vo forme cvičení na pracovných miestach informatiky.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dni školenia, teda 16 hodín

modul 1

Ciele školenia
Získať skúsenosti vzťahujúce sa na modelovanie na mernom moduléri.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia Výučný list strojnícky, alebo ekvivalent
Technici vývojovej konštrukcie

Predpokladané znalosti
Poznať základné pojmy strojárstva.

Obsah
  • Použitie nástroja merného moduléra
  • Techniky modelizácie
  • Zákres plánu a kótovanie
Metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania