KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > výrobné kótovanie
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

výrobné kótovanie

modul 1

Ciele školenia
Byť schopný použiť dozorný plán vo výrobe.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia maturitnú skúšku v oblasti mechaniky alebo na rovnakej úrovni
Výrobný technici

Predpokladané znalosti
Ovládať čítanie technického výkresu, špecifikácie
Mať dobré znalosti izostatizmu

Obsah
  • Tolerancie
  • Relatívna poloha odchýlok ISO
  • Zhmotnenie tolerancií
  • Dozorný plán : kontrolný postup, kontrolná karta
  • Cvičenia a použitie v realnych prípadoch
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, aplikačné cvičenia a praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
8 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania