KCOV > Školenia > Kvalita, geometria a metrológa > kvalita
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

kvalita

modul 0

Ciele školenia
Pochopiť koncept a význam « 5S ».

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Prečo používať opatrenia « 5S »
 • Význam päť S.
 • Používanie a nástroje pre Odpratať, Uložiť, Vyčistiť, Štandardizovať, Uchovať
 • Príklady
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, videá.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
1 deň školenia, teda 8 hodín

modul 1

Ciele školenia
Poznať dôležitosť Kvality.

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Účelnosť podniku
 • Podnik a jeho prostredie
 • Povinnosť voči klientovi
 • Kvalita a nekvalita
 • Hlavné nástroje Kvality
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, videá.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dní školenia, teda 16 hodín

modul 2

Ciele školenia
Poznať postup Kvality, normy a systém dokumentácie.

Účastníci
Všetci účastníci

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Rozvoj konceptov a stratégií Kvality.
 • Normy a referenciál ISO 9000
 • Certifikácia
 • Dokumentačný systém
 • Náklady pri Nekvalite
 • Hodnotenie Kvality
 • Nástroje Kvality
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
5 dní školenia, teda 40 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania