KCOV > Školenia > Hydraulické a pneumatické systémy > hydraulika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

hydraulika

modul 0

Ciele školenia
Poznať základné komponenty obvyklých hydraulických systémov a ich aplikácií.

Účastníci
Všetci účastníci

Predpokladané znalosti
Základné znalosti mechaniky.

Obsah
 • Oblasť použitia hydraulických systémov
 • Výhody a nevýhody
 • Technológia hydraulických komponentov
 • Príklady aplikácií
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené praktickými príkladmi : ppt, videá, praktické cvičenia.

Vyučujúci
Diplomovaní a kvalifikovaní technickí školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
1 deň, teda 8 hodín

modul 1

Ciele školenia
Oboznámiť sa s korektívnou údržbou (zásahy, nastavenia a opravy ) obvyklých hydraulických zariadení

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia strojnícku maturitu alebo ekvivalentnú úroveň.
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovné miesto technika údržby v oblasti mechaniky.

Predpokladané znalosti
Úspešné ukončenie « Modul Hydrauliky 1 ».
Základné znalosti v oblasti hydrauliky.

Obsah
 • Chovanie sa kvapalín
  • Vlastnosti : prietok, tlak (sila a rýchlosť)
 • Meracie prístroje .
 • Komponenty
  • Valce, čerpadlá, akumulátory, ohybné hadice, rozvádzače, atď.…..
 • Nastavenia
  • Bezpečnosť.
  • Techniky nastavenia.
 • Diagnostika
  • Bezpečnosť.
  • Vyhľadávanie porúch a opätovné sfunkčnenie.
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
10 dní, teda 80 hodín školenia

modul 2

Ciele školenia
Byť schopný zabezpečiť korektívnu údržbu (zásahy, nastavenia a opravy) proporciálne hydraulické systémy.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré vlastnia strojnícku maturitu alebo ekvivalentnú úroveň.
Všetky osoby, ktoré zastávajú pracovné miesto technika údržby v oblasti mechaniky.

Predpokladané znalosti
Úspešné ukončenie « Modul Hydrauliky 1 »
Základné znalosti v oblasti hydrauliky.

Obsah
 • Proporciálna hydraulika
  • Komparatívne štúdie : (TOR – binárny systém ano/ nie a proporciálne Ovládanie so spätnou väzbou v otvorenej a zatvorenej slučke (modelovanie).
  • Prístroje a ich funkcie.
 • Proporciálne ventily
  • Technológia.
  • Vlastnosti (terminológia).
  • Nastavenia.
 • Elektronické regulátory (dosky )
  • Výber.
  • Vlastnosti (terminológia).
  • Nastavenia.
 • Externé ovládania (referencie)
  • Nastavenia potenciometra.
 • Manipulácia, nastavenia ovládania so spätnou väzbou v otvorenej slučke
  • Nastavenia spätnej väzby prietoku.
  • Nastavenia spätnej väzby tlaku.
 • Manipulácia, nastavenia ovládania so spätnou väzbou v zatvorenej slučke
  • Nastavenie ovládania v smere so slučkou spätného pôsobenia.
  • Nastavenie ovládania servo – ventilu. ( poloha )
  • Nastavenie ovládania motora (rýchlosť).
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené aplikačnými príkladmi : ppt.videá, aplikačné cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
10 dní školenia, teda 80 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania