KCOV > Školenia > Elektotechnika > elektrika
 


 
Mapa stránky
Verzia pre tlač
< HORE >

elektrika

modul 0

Ciele školenia
Na začiatku školenia poznajú účastníci základné elektrické pojmy.

Účastníci
Ktokoľvek

Predpokladané znalosti
Žiadne

Obsah
 • Modul 1
  • Elektrická energia
  • Jednosmerný elektrický prúd
  • Striedavý elektrický prúd
 • Modul 2
  • Výroba, doprava a rozvod elektrickej energie
  • Všeobecné údaje o motoroch
  • Elektrický oblúk
  • Funkcie ovládacích a ochranných zariadení
  • Selektivita
  • Princíp analýzy a čítania schém
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, videá, aplikačné cvičenia
Praktické cvičenia.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
2 dni školenia, teda 16 hodín

modul 1

Ciele školenia
Na začiatku školenia sú účastníci schopný použiť princípy a pravidlá realizácie elektrických zariadení.

Účastníci
Všetky osoby, ktoré ovládajú základné technické pojmy.
Všetky osoby vlastniace Odborný výučný list.
Technickí údržbári – neelektrikári.

Predpokladané znalosti
Ovládať základné matematické operácie.

Obsah
 • Modul 1
  • Elektrická energia
  • Jednosmerný elektrický prúd
  • Striedavý elektrický prúd
 • Modul 2
  • Výroba, doprava a rozvod elektrickej energie
  • Motor na jednosmerný, striedavý prúd a motor brushless
  • Elektrický oblúk
  • Riadiace a ovládacie zariadenia
  • Selektivita
  • Analýza a čítanie schém
 • Modul 3
  • Štúdia základných princípov energie
  • Normalizácia a Vzorce
Pedagogické metódy
Teoretické vyučovanie doplnené príkladmi aplikácií : ppt, videá, aplikačnécvičenia
Praktické práce.

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
3 týždne školenia, teda 120 hodín

modul 2

Ciele školenia
Na začiatku školenia sú účastníci schopní:
 • Používať princípy a pravidlá realizácie elektrických zariadení.
 • Navrhovať a vytvoriť zariadenia konečných okruhov.
 • Oprava a udržiavanie zariadení.
Účastníci
Všetci technici nešpecializovaní v elektrike.
Všetky osoby, ktoré prešli modulom školenia « Elektrika modul 1 ».

Predpokladané znalosti
Základné znalosti z oblasti elektriky.
Základné znalosti nástrojov výpočtovej techniky.

Obsah
 • Modul 1
  • Elektrická energia
  • Jednosmerný elektrický prúd
  • Striedavý elektrický prúd
  • Elektromagnetizmus
  • Elektrostatika
 • Modul 2
  • Produkcia, transport a distribúcia elektrickej energie
  • Motor na jednosmerný, striedavý prúd a motor brushless
  • Elektrický oblúk
  • Riadiace a ovládacie zariadenia
  • Selektivita
  • Analýza a čítanie schém
 • Modul 3
  • Úvod
  • Prevod AC/DC
  • Prevod DC/AC
  • Prevod DC/DC
  • Priemyselné aplikácie
  • Normalizácia
Pedagogické metódy
Striedanie teoretického vyučovania a praktických cvičení

Vyučujúci
Kvalifikovaní a diplomovaní školitelia.

Overenie
Hodnotenie na konci školenia a potvrdenie o ukončení školenia.

Organizácia
3 týždne školenia, teda 120 hodín
 
 
KCOV - Koordinačné centrum odborného vzdelávania